Pride

För Björn Borg byggde vi tillsammans med Facio Event en mäktig monterlösning på Pride.
Flatiron, Movingheads, Container, Bollhav….