Frösöpark KickOff

Frösöpark hotell och kongress anordnade en lunch kickoff med inbjudna deltagare från östersunds näringsliv.
De visade sina framtidsplaner och visade upp Östersunds nya mötesplats Frösö Convention Center
Vi stod för tekniken.

Se några andra projekt