Yran

Som vanligt under Storsjöyran var det mycket att göra. Nightline levererade ljud och ljus teknik till:

  • 2 av festivalens scener
  • Extra ljusteknik till president talet
  • Ljud och ljus till större delen av krogstråket
  • Scen och tak till en uteservering

samt flera mindre events under veckan.

Se några andra projekt